Vilkår

Hvis produktet ikke er omfattet av reklamasjonsretten eller hvis du ikke har vedlagt din kjøpskvittering, godkjenner du betaling av et undersøkelsesgebyr på DKK 300, som inkluderer 30 minutters arbeide, samt tilsendelse av tilbud for den videre reperasjon. Undersøkelsesgebyr og reperasjonskostnader skal overføres til CJ Hvidevareservice Aalborg ApS' danske bankkonto.

Korrekt pakking

Alle produkter, som returneres til CJ Hvidevareservice Aalborg ApS skal være forsvarlig pakket inn. Det er ditt ansvar at produktet er pakket inn på en forsvarlig måte.

CJ Hvidevareservice Aalborgs ansvar er begrenset som befordrer/fraktfører i henhold til Warszawakonventionen, hvor transporten skjer med flytransport og i overenstemmelse med CMR-loven om veitransport.

ikkegritet

For å opprette en sak på Spanrep.no, skal du som minimum oppgi følgende oplysninger:

Ovenstående opplysninger lagres med informasjon om hvilke varer du har kjøpt eller mottatt service på, i 5 år fra slutten av det regnskapsår som opplysningene referer til, jf. § 10 i forvaltningsloven, hvoretter opplysningene slettes.

Betaling

Alle priser er inkl. 25% moms og i danske kroner, hvor ikke annet er angitt.

Avbestillingsretten gjelder ikke servicetjenester, for eksempel teknikkerbesøk, testgebyrer etc.

Mulige betalingsmetoder: Dankort, e-Dankort, VISA-Electron, Visa, Maestro og Master-Card. Beløpet blir hevet umiddelbart etter at betalingen er foretatt.